Tutkimus salibandy­seuran strategian ja brändityön tueksi

Urheiluseura M-Team ry. on helsinkiläinen salibandyn erikoisseura, jonka sinisissä väreissä pelaavat joukkueet F-junioreista aina miesten pääsarjatasolle saakka.

Projektina toteutettiin tutkimus, jonka tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa seuran kehittämisen tueksi. Sen ytimessä oli M-Teamin seura­identiteetin ja -brändin nykytilan sekä tarkempien merkitysten selvittäminen seurayhteisön sisäisen tulkinnan pohjalta. Samalla tutkittiin lähimpien sidosryhmien seuraan kiinnittymistä.

Linkki tutkimukseen

Kirkas seura­identiteetti – avaimet kestävään strategiaan

Lähtökohta ja tavoitteet

M-Team oli projektia suunniteltaessa ollut jo pitkään jäsenmäärällä mitaten yksi pääkaupunkiseudun suurimmista salibandyseuroista. Uuden strategian valmistelun kynnyksellä M-Teamin hallitus halusi kiinnittää erityistä huomiota seuraidentiteetin kirkasta­miseen ja -brändin vahvistamiseen osana kokonaisvaltaista kehitys­työtään. Niihin liittyviä seurayhteisön sisäisiä ajatuksia ja mielikuvia ei ollut koskaan aiemmin tutkittu tarkasti.

Projektin keskeisimpänä tavoitteena oli tuottaa M-Teamin hallitukselle ennen kaikkea seuran pitkäjänteistä kehittämistä palvelevaa tietoa ja tarjota samalla tukea uuden strategian laatimiseen. Lisäksi tutkimuksen toivottiin tuovan konkreettista apua strategian näkökulmasta keskeisenä pidettyyn brändinrakennusprosessiin.

Brändiä kehittämään – seurayhteisön ehdoilla

Ratkaisu ja otetut askeleet

Tutkimuksen avulla strategiaa ja brändinrakennusta varten luotiin kattava seurayhteisön sisäinen pohjatyö, joka tarjosi paljon konkreettisia työkaluja tärkeiden päätösten tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen. M-Teamin seuraidentiteetti tarkentui.

Myös M-Teamin tulevaisuutta koskevista toiveista ja näkemyksistä saatiin ajantasaista tietoa seura­yhteisön sisältä. Tutkimuksessa tuotettiin myös arvokasta yksilö- ja yhteisö­tason informaatiota seuraan kiinnittymiseen ja sitoutumiseen liittyen.

Projektin ansiosta M-Teamille avautui mahdollisuus hyödyntää tuoretta tutkimustietoa seuratoiminnan strategisen kehittämisen ja päätöksenteon tukipilarina.

Tietoon nojaten M-Team pystyy rakentamaan brändistään aiempaa varmemmin identiteettinsä näköistä sekä siten seurayhteisön keskuudessa omaksi ja merkitykselliseksi koettavaa kokonaisuutta. Samalla jäsenistön ja laajemman seura­yhteisön kiinnittymistä M-Teamiin voidaan jatkossa palvella entistä paremmin.

Asiakkaan kommentti

“Palaute on pelkästään positiivista! Yhteistyö sujui sovitusti ja tapahtui annetun aikataulun mukaisesti. Tutkimus oli huolella tehty ja sen tulokset esitettiin selkeästi. Tutkimus tuotti tarvitsemaamme taustatietoa sekä hyödytti M-Teamia seuran strategia- ja brändityössä.”

Ursula Snellman
hallituksen puheenjohtaja

Kiinnostuitko yhteistyöstä kanssamme?

Julius Jousi
pelinjohtaja, perustaja

+358 (0) 50 331 7124

   

Henri Pelkonen
lukkari, perustaja

+358 (0) 40 537 1449