Uuden lajibrändin rakentaminen

Floorball Nerds on Askel Sportsin perustajien luoma salibandybrändi. Elokuussa 2019 salibandykauppana aloittanut Nerds päätti keväällä 2020 koronakriisin puhjettua keskittää resurssinsa suunniteltuun liiketoiminnan laajennukseen, jonka keskiössä ovat lajiin erikoistuneet etävalmennuspalvelut.

“Sählynörtit” on yhteisöllinen sekä laji-ihmisiä laajasti ikään tai pelitasoon katsomatta kiinnostava ja puhutteleva brändi, joka tuottaa ydintoimintojensa ohella laadukasta ja viihdyttävää sisältöä sosiaalisen median kanaviinsa.

 

Lähtökohta ja tavoitteet

Aloitimme Floorball Nerdsin brändi-identiteetin suunnittelemisen keväällä 2019. Ideana oli alusta alkaen pyrkiä rakentamaan salibandykartalle uusi brändi, joka taipuu mainiosti niin varustekauppa- kuin valmennuspalvelutoimintaan.

Halusimme luoda ja liittää brändiin ominaisuuksia, jotka palvelisivat markkinointiamme, viestintäämme ja myyntiämme laadukkaasti sekä lopulta tuottavasti niin strategisella kuin taktisellakin tasolla. Brändistä toivottiin toiminnallemme muista alan toimijoista voimakkaasti erottautuvaa ja arvoilleen uskollista veturia, jonka varassa Floorball Nerdsin tarinaa sekä markkinoinnin kokonaisuutta pystyttäisiin kuljettamaan johdonmukaisesti. Samalla tiedostimme, että brändinrakennus vaatii kärsivällistä ja systemaattista työtä, jossa pikavoittoja ei olisi tarjolla.

Pitkän tähtäimen visionamme on alusta asti ollut, että Floorball Nerds on viiden vuoden aikajänteen puitteissa niin kotimaisesti kuin kansainvälisesti lajipiireissä laajalti tunnettu ja kiinnostava salibandybrändi. Samassa ajassa sen toivotaan kasvaneen suureksi laji-ihmisten muodostamaksi yhteisöksi, johon salibandyn ystävät roolista riippumatta voivat kokea kuuluvansa. Floorball Nerdsiin liitettävien mielikuvien halutaan vastaavan tarkasti sen brändi-identiteettiin kuuluvia ominaisuuksia.

Ratkaisut

Floorball Nerdsin brändi-identiteetti on huolellisen suunnittelun ja harkinnan tulosta. Keskeisessä asemassa olivat arvot, joiden haluttiin ohjaavan toimintaamme sekä tukevan brändiä aidosti, uskottavasti ja konkreettisesti.

Ydinarvoiksi valikoituivat asiantuntijuus, uskollisuus ja yllätyksellisyys, jotka kaikki edustivat useampia ominaisuuksia sekä merkityksiä. Jokaisen avulla myös tavalla tai toisella pyrittiin erottautumaan niin suorista kilpailijoista kuin muista salibandytoimijoista.

Brändin visuaalisesta identiteetistä haluttiin hiottu, tyylikäs ja vakuuttava kokonaisuus. Onnistuimme tavoitteessa, sillä läpi Floorball Nerdsin olemassaolon olemme saaneet runsaasti kehuja niin brändin yleisilmeestä kuin siihen liittyvistä yksityiskohdista. Visuaalisuuden ohella kaikista tärkeimmällä sijalla pidettiin mahdollisuutta rakentaa brändin ympärille toimivaa markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuutta.

Logomme keskiössä olevan hahmon silmät peittävät lasit, persoonallinen ulkonäkö sekä yleinen siluettimainen salaperäisyys olivat valintoja, joiden avulla pyrimme niin erottautumaan ja jättämään vahvan muistijäljen kuin luomaan samalla siltoja brändimme arvomaailmaan.

Merkittäviin strategisiin valintoihin kuului myös esimerkiksi keksimämme ”sählynörtti”-sanan käyttö itseironisena ja omistautuneiden laji-ihmisten yhteisöllisyyttä luovana käsitteenä. Kaiken kaikkiaan nimen ja logon haluttiin muodostavan tarttuvan kokonaisuuden, joka toimisi saman tien myös kansainvälisesti.

Brändin markkinoinnillis-viestinnällisten sisältöjen ehdottomiksi peruspilareiksi määrittelimme tyylikkään visuaalisen ilmeen ohella huolellisen ja verbaalisesti vivahteikkaan tekstintuotannon. Ydinarvoista varsinkin asiantuntijuuden koettiin vaativan sitä, että kaikki itse tuottamamme viestintäsisällöt edustaisivat korkeaa tieto-, osaamis- ja tarkkuustasoa. Floorball Nerds -brändin on toivottu herättävän mielikuvia vastuullisesta ja älykkäästä brändistä, johon on asiakkaana helppoa luottaa.

Markkinointi- ja viestintästrategiamme kannalta tärkeässä asemassa ovat olleet myös yhteistyöpelaajamme eli “Tähtinörtit”. Niistä haluttiin rakentaa monipuolinen joukko, jotka edustaisivat mahdollisimman kattavasti huipulle yltäneitä salibandypelaajia – esimerkiksi iän, sukupuolen ja pelipaikan näkökulmasta.

Tähtinörttien rooli on ollut ennen kaikkea varmistaa Floorball Nerds -brändille sen kohderyhmiä kiinnostavat lähettiläät, jotka tarjoavat näkyvyyden ja uskotta­vuuden ohella markkinointi- ja viestintäsisältöihimme särmikkään kärjen. Yhteistyöpelaajien mukaan piirrettyjen “tähtinörttihahmojen” avulla on myös haluttu liittää logo ja nimi osaksi laajempaa kontekstia sekä kasvattaa samalla myös brändin omaa tuotevalikoimaa. Tähtinörttien avulla olemme pystyneet rakentamaan “Sählynörttien” omaa brändiyhteisöä toivomallamme tavalla.

Otetut askeleet

Brändiin liittyvien tavoitteidemme kannalta keskeisessä asemassa on alusta asti ollut ennen kaikkea brändin ymmärtäminen kokonaisvaltaisena käsitteenä, joka muodostuu kaikissa mahdollisissa kohtaamisissa Floorball Nerdsin ja sen kanssa tekemisissä olevien ihmisten välillä. Siksi olemme pitäneet huolta siitä, että muistamme rakentavamme brändiä koko ajan.

Floorball Nerds on tätä kirjoitettaessa julkisesti muutaman viikon yli vuoden ikäinen. Olemme mielestämme onnistuneet rakentamaan, kehittämään ja kasvattamaan brändiä tavoitteidemme mukaisesti sekä suunnitellussa aikataulussa.

Seuraajamäärillä mitattuna olemme jo yksi Suomen suurimmista salibandybrändeistä. Rivakan alkupyrähdyksen jälkeen määrät ovat jatkaneet tasaista kasvuaan kaikissa sosiaalisen median kanavissamme. Tätä kirjoitettaessa (lokakuussa 2020) Floorball Nerdsin kanavilla oli seuraajia yhteensä jo lähes 4000. Kuluneen kesän aikana aloimme tuottaa sisältöä Facebookin, Instagramin ja Twitterin lisäksi TikTokiin, joka on etenkin nuoremman kohderyhmämme keskuudessa erittäin tärkeä alusta.

Kotimaisten salibandypiirien lisäksi Floorball Nerds -brändi on jo ehtinyt herättää paljon kiinnostusta myös kansainvälisesti, vaikka vielä toistaiseksi keskittyminen on ollut brändin kasvattamisessa lähinnä Suomen sisäpuolella. Lähiaikoina tähtäimessämme onkin ennen kaikkea toimintamme kokonaisvaltainen kansainvälistäminen. Pyrimme siten kuljettamaan brändiä visiomme mukaisesti kohti yhä vahvempaa ja laajempaa tunnettavuutta.

Jotta visiostamme tulisi jonain päivänä totta, on brändiä rakennettava määrätietoisesti ja systemaattisesti päivästä, viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen.

Kiinnostuitko yhteistyöstä kanssamme?

Julius Jousi
pelinjohtaja, perustaja

+358 (0) 50 331 7124

   

Henri Pelkonen
lukkari, perustaja

+358 (0) 40 537 1449