Miksi pelätä muutosta, jos lupauksena on parempi huominen?

Vastuullisuus nähdään usein kilpailuetuna (kuten tässäkin tekstissä), mutta liian usein vääristä syistä. Vastuullisuutta ei tulisi pestä vihreiden vaatteiden tai muidenkaan partikkeleiden kanssa. Sen tulisi kasvaa ravinteikkaissa maassa, ilman keinotekoisten lannoitteiden tuomaa tekohengitystä.

Jotta voimme ylipäätään sanoa muutaman sanan vastuullisuudesta, meidän tulee hieman pohjustaa ajatuksiamme käsitteistön avulla. Emme epäile, ettettekö tietäisi, mitä vastuullisuudella eksaktisti tarkoitetaan. Kyse on ennemminkin ajatuspolun löytämisestä – käsitteen määrittelyn kautta pystymme selventämään myös omia vastuullisuusvisioitamme tässä tekstissä.

Olemme aikaisemmin puhuneet muutoksesta ja haluamme jatkaa valitsemallamme polulla. Muutosta ei kannata pelätä – varsinkaan silloin, kun lupauksena on parempi huominen.

Puhalletaan peli käyntiin yksinkertaisella määritelmällä. Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan käytännössä kestävän kehityksen edistämistä toiminnassa – niin ympäristöllisen, taloudellisen, sosiaalisen kuin kulttuurillisenkin kestävyyden kantilta. Vastuullisuus on siis hyvin monikerroksista.

Vastuullisuus lykätään usein kuitenkin pelkästään ympäristötematiikan alle, vaikka se sisältää paljon muita ulottuvuuksia. Tarkoitus ei ole missään tapauksessa vähäksyä ympäristöulottuvuutta. Ei todellakaan.

Monikerroksisuutta ei kannata pelästyä, eikä em. osa-alueita kannata tulkita liikaa toisistaan erillisinä elementteinä. Ne nimittäin tukevat mainiosti toisiaan, ja yhteen vastuullisuusteemaan keskittyminen edistää usein samalla suurempaa kokonaisuutta. Moniulotteisuus antaakin todella hedelmällisen ja rikkaan maaperän luoville ja mielikuvituksellisille toimintatavoille.

Tässä vaiheessa on syytä myös huomauttaa, että monet eri liikuntatoimijat toimivat toki jo nyt vastuullisesti tietyillä osa-alueilla. Sen näyttäminen tai ääneen kailottaminen ei kuitenkaan joko istu kovin luontevasti suomalaisuuteen – tai sitten sille ei yksinkertaisesti nähdä tarvetta.

Vastuullisuustoimista tulee olla ylpeä, ja sen ääneen sanomisessa on voimaa. Vastuullisuuden nostaminen podiumille nähdään liian usein ylimääräisenä ja mahdollisena hyvänä. Todellisuudessa vastuullisen toiminnan edistäminen vaatii vain pienen alkusykäyksen, jonka jälkeen kestävä toiminta pystytään helpommin liittämään osaksi arjen askareita.

Vastuullinen liikuntatoimija pitää joukkueestaan huolta esimerkillisen kapteenin lailla: se ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja sen mahdollisista vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Kun liikuntatoimijan oma arvopohja ja toimintamallit ovat saaneet riittävästi huomiota, päiden tulisi kääntyä myös yhteistyökumppaneiden suuntaan. Vastuullisuus on meidän kaikkien yhteinen juttu, ja siksi haluamme ojentaa auttavan kätemme juuri teille.

Miksi emme toimisi vastuullisesti, jos kyse on lopulta siitä, että onko meillä kaikilla ylipäätään hyvä olla?

Yhteisellä matkalla

Vastuullisuus on meille ennen kaikkea nimensä mukaisesti sitä, että ymmärrämme oman vastuumme niin yrityksenä kuin työnantajana sekä yhteiskunnallisena toimijana, ja että uskomme valintojemme vaikuttavan ympäröivään toimintaympäristöön aina vähintään potentiaalisella tasolla.

Pyrimme tarkastelemaan toimiamme kriittisesti kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla, ja tarvittaessa myös korjaamaan omia toimintamallejamme niin yritys- kuin yksilötasolla. Pidämme yksinkertaisena nyrkkisääntönä sitä, että toimintamme on silloin vastuullista, kun pystymme tuijottamaan itseämme Vekkulan vanhoista peileistä puhtoisen omatunnon kera.

Loppukädessä vastuullisuus rakentuu luottamuksen ympärille: firmana haluamme olla luottamuksen arvoisia niin omien työntekijöiden, sidosryhmien kuin yhteiskunnankin silmissä. Luottamus puolestaan kääriytyy aidon yrittämisen ja empatian pohjalle.

Olisi naiivia sanoa, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet ottaa vastuullisuusteemat huomioon. Vastuullisen toiminnan harjoittaminen on osittain resurssikysymys, mutta liian usein se on prioriteettilistan häntäpäässä kun euroja aletaan sijoittaa vuosibudjetteihin. Me uskomme, että jokainen pystyy kantamaan kortensa kekoon omalla tyylillään ja halutessaan harjoittamaan vastuullista toimintaa jopa mattibudjetilla.

Tiedostamme liikuntatoimijoiden tämänhetkisen taloudellisen ahdingon erittäin hyvin, emmekä missään nimessä halua vaikuttaa taivaanrannanmaalareilta syrjäyttämällä nykyrealiteetteja. Me haluamme kuitenkin kantaa oman kortemme vastuullisuuden kekoon myös siten, että saisimme seurauksena johdatettua muitakin urheiluorganisaatioita kantamaan taakkansa samaan määränpäähän – eli kestävään tulevaisuuteen.

Ole osa isompaa muutosta – erottautumalla roolimalliksi?

Urheilutoimijat pyrkivät lisääntyvissä määrin olemaan vastuullisia tai ainakin sanojensa mukaan toimimaan niin. Tämä on ehdottomasti hyvä juttu, sillä vastuunkantoa kaivataan jokaiselta, mutta näin ollen erottautuminen sen saralla on käynyt yhä haasteellisemmaksi. Tekisi mieli puhua jopa jonkinasteisesta vastuullisuusinflaatiosta, mutta se olisi jo Marko Yrjövuorenkin silmissä varovaista liioittelua.

Vastuullisuuden eri tasoja ei tulisi lähtökohtaisesti vertailla toisiinsa, sillä kaikki vastuullisuustoiminta on kullanarvoista. Vastuullisuusviestinnän ja -toiminnan välistä suhdetta voidaan kuitenkin tarkastella, ja me haluamme nimenomaan toimia näiden kahden osa-alueen välisenä purkkana – tai ehkä hieman käytännöllisemmin ilmaistuna kestävänä liimana.

Vastuullisen viestinnän ja toiminnan tulee kulkea käsi kädessä. Vain sillä tavoin aito ja parhaimmassa tapauksessa esimerkillisen mieleenpainuva ero voidaan saavuttaa.

Vastuullisuuden kohdalla eron tekeminen kilpailuetumielessä on monelle ajatuksena hieman puistattava ja sotii joissain määrin perimmäistä vastuullisuusajattelua vastaan. Jonkinasteisen markkinalähtöisen kilpailuasetelman luominen on kuitenkin tervetullutta: kilpailuedun saavuttaminen synnyttää positiivisia vaikutuksia ympäröivään toimintaympäristöön ja voi näyttäytyä täten malliesimerkkinä muille liikuntatoimijoille.

Usein ensimmäinen askel tietoiseen vastuullisuuteen tapahtuu juuri viestinnän kautta. Jonkinasteisen vastuullisuusstrategian luominen ja siitä viestiminen antavat todennäköisemmin alkusysäyksen myös itse toiminnalle. Mitä perusteellisemmin vastuullisuussuunnitelmat, -visiot ja -viestintä tehdään, sitä helpompi on lähteä toteuttamaan itse tavoitteita. Ja tämän työmaan parissa me voimme ja haluamme auttaa.

Pystymme tuomaan uusia ideoita vastuullisuusviestintään kekseliäiden kampanjoiden ja toimintamallimuutosten avulla. Autamme teitä erottumaan muista liikuntatoimijoista niin strategisesti kuin toiminnallisestikin, ja samalla vahvistamaan asemianne eri yhteistyökumppaneiden sekä kohderyhmien silmissä. Ennen kaikkea haluamme olla vilpittömästi edistämässä urheilu- ja liikuntakulttuurimme myönteistä kehitystä.

On myös hyvä pitää mielessä, että monet hankerahoittajat suosivat vastuullisen toiminnan kehittäjiä rahoitusvalinnoillaan. Me autamme teitä tarvittaessa niin ikään etsimään rahoitusvaihtoehtoja toimintanne tueksi. Vastuullisuuden kehittäminen ei todellakaan aina tarkoita rahanmenoa, vaan fiksusti toteutettuna nimenomaan talouden vahvistumista – kaikkien muiden tärkeiden hyötyjen ohella.

Vastuullisuuskeskustelu nähdään helposti tämän ajan trendipuheena, mutta tässä tapauksessa liikkuvalla junalla ei näytä olevan pysäyttäjää. On siis parempi ostaa sarjalippu kestävälle matkalle ja nauttia kyydistä. Tai tarkemmin ajateltuna: miksi emme olisi suoraan kuljettajan paikalla ohjaamassa junaa oikeaan suuntaan?

Jos haluat apua organisaatiosi vastuullisuusasioihin, Askel Sports on täällä teitä varten. Ota meihin yhteyttä ja sovitaan aika maksuttomaan noin 60 minuutin sessioon, jossa käydään läpi teidän organisaationne vastuullisuusteemat.